Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba

Bí thư thứ nhất
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba
Logo del Partido Comunista de Cuba.svg
Miguel Díaz-Canel 2019.jpg
Đương nhiệm
Miguel Díaz-Canel

từ 19 tháng 4 năm 2021
Bổ nhiệm bởiBan chấp hành Trung ương
Nhiệm kỳNăm năm
một lần thay mới
Người đầu tiên giữ chứcJosé Miguel Pérez
Thành lậpTháng 8, 1925

Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (tiếng Tây Ban Nha: Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba) là chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản Cuba và cũng đồng thời là chức danh lãnh đạo cao nhất trong hệ thống chính trị Cuba. Kể từ năm 1961, vị trí của Bí thư thứ nhất cũng đồng nghĩa với Chủ tịch nước Cuba. Bí thư thứ nhất hiện nay là Miguel Díaz-Canel, cũng là người đảm nhận chức Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Chức danh dựa theo sự mô phỏng chức vụ Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Liên Xô đã được Leonid Brezhnev biên chế vào thời điểm đó.

Lãnh đạo

Tên
(sinh–mất)
Hình Từ Đến Bí thư thứ hai
Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba
(1925–1939)
José Miguel Pérez
(1896–1936)
20 tháng 8 năm 1925 1925
José Peña Vilaboa
(1891–1927)
1925 1926
Jorge Vivo
(?)
1927 Tháng 8, 1933
Blas Roca Calderio
(1908–1987)
Tháng 12, 1933 1939
Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Liên minh Cách mạng Cộng sản
(1939–1944)
Blas Roca Calderio
(1908–1987)
1939 1944
Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Xã hội Nhân dân
(1944–1961)
Blas Roca Calderio
(1908–1987)
1944 24 tháng 6 năm 1961
Bí thư thứ nhất Các Tổ chức Cách mạng Hợp nhất
(1961–1962)
Fidel Castro
(1926-2016)
Fidel Castro.jpg Tháng 7, 1961 26 tháng 3 năm 1962 Raúl Castro
(1961–1962)
Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Thống nhất vì Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Cuba
(1962–1965)
Fidel Castro
(1926-2016)
Fidel Castro.jpg 26 tháng 3 năm 1962 3 tháng 10 năm 1965 Raúl Castro
(1962–1965)
Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba
(1965 đến nay)
Fidel Castro
(1926-2016)
Fidel Castro.jpg 3 tháng 10 năm 1965 19 tháng 4 năm 2011 Raúl Castro
(1965–2011)
Raúl Castro
(sinh 1931)
Presidente de Cuba, Raúl Castro, visita Salvador.jpg 19 tháng 4 năm 2011 19 tháng 4 năm 2021 José Ramón Machado Ventura
(2011-2021)
Miguel Díaz-Canel
(sinh 1960)
Miguel Díaz-Canel 2019.jpg 19 tháng 4 năm 2021 đương nhiệm

Chú thích

Xem thêm

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.