Thể loại:Nhân chủng học

nhân chứng học là bộ môn cũng rất tốt và cũng rất tệ hại .Đòi hỏi phảicos sự khách quan . Mà con người nếu là nhân chứng hoc thì phải là sự biện chứng thực tế để mọi việc sẽ là cơ sở cho một sự việc được xác định nếu con người là chủ thể nhưng thưcj hiện nghĩa vụ hay tự nguyện khách quan mà lại bóp méo bản chất của bộ môn hay trong các chi tết mà xây dựng lrrn nhân chứng học yhif đó là vi phạm hành vi vu phạm đó phải có các công cụ đa phiwowng tiêbj quan sát xác lập và như 1 nghĩa vụ của việc hình thành công cụ đa phương tiện tự xúc tiến hay giải quyết nhămf cho ra kết quả hay hậu quả phải bị trừng phạy để thế hiwowis loài người được điều chibhr theo hướng chân lý và trường tồn trong sự hình thành và phát triwenr tích cực

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.