Thể loại:Thể loại ẩn

Các thể loại xuất hiện ở đây chỉ nên là những thể loại chỉ dùng để bảo trì, tức là những thể loại phản ánh trạng thái hiện tại của một bài viết bách khoa toàn thư, chứ không phải dùng để phân loại bài viết. Thể loại ẩn không được liệt kê tại bài viết. Nếu bạn đang lo lắng tại sao thể loại bạn đã thêm vào bài viết không hiện ra, hãy kiểm tra xem thể loại đó có ẩn hay không. Xem trước trang sẽ liệt kê những thể loại ẩn tại cuối trang, dưới danh sách các bản mẫu sử dụng. Thể loại ẩn không ẩn tại trang thể loại. Bạn có thể tắt tính năng này đi trong giao diện của bạn bằng cách chọn hộp "Hiển thị thể loại ẩn" tại tùy chọn cá nhân.

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.