Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Chủ đề Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết chọn lọc Tiêu chuẩn Đề cử (4) Đề nghị rút sao Đề nghị giáng sao Thảo luận
Fairytale bookmark orange with Magnifying glass.svg Tuần tới: Adolf Hitler      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết chọn lọc và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVCL}} (viết tắt của "Ứng cử viên chọn lọc") vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu bài viết đã từng được đề cử trước đó, hãy lưu lại bằng cách chuyển tất cả nội dung tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên ("tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử).
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết chọn lọc, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Cập nhật đề cử vào bản mẫu {{Thông báo đầu Wikipedia/NDBQ1}}.
 • Nhằm thu hút trang ứng cử bài viết chọn lọc tới những đối tượng độc giả/những thành viên khác, bạn có thể gửi thư mời tại trang thảo luận của những thành viên đó bằng cách viết mã {{Thư mời tham gia biểu quyết bài viết chọn lọc|tên bài được đề cử}} hoặc {{TMTGBQBVCL|tên bài được đề cử}}.
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{Đồng ý}} Đồng ý chọn lọc
 Chưa đồng ý {{Chưa đồng ý}} Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến {{Ý kiến}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận, đã mở tài khoản ít nhất 30 ngày và có ít nhất 200 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu.[2]
  • Tham gia biểu quyết: Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 200 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[3] Nếu không đủ điều kiện, bạn vẫn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện chọn lọc, hãy viết ủng hộ đề cử bằng cách viết  *{{Đồng ý}} cùng với lý do của bạn. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn chọn lọc, hãy viết  *{{Chưa đồng ý}} cùng các điểm mà theo bạn bài viết vẫn còn chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa. Bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã được thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}} và dùng mã <del>...</del> để xóa đi nhận xét cũ.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Những luận điểm phản đối sau sẽ không được chấp nhận và bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu:[4]
 1. Một bài viết dịch từ ngôn ngữ khác đang là BVT/ BVCL nhưng đã cũ nên không thể làm BVT/BVCL wikipedia tiếng Việt.
 2. Bài viết cần có độ dày dặn (cấu trúc bài) tương xứng với các bài viết khác, cùng chủ đề, dự án. Không có bất kỳ ngoại lệ nào khác.
 3. Luận điểm về dung lượng bài viết (đặc biệt là "ngắn") nên không thể chấp nhận.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[5]
Kết luận
 • Một bài để được chọn lọc thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ
 2. Giải quyết hết những điểm “Chưa đồng ý” (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao chọn lọc. (Ngoại lệ: Đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết, nếu phát sinh phiếu chống thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.)[6]
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[7] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu các thành viên đồng thuận cho ứng cử viên trở thành bài viết chọn lọc, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao chọn lọc}} vào bài viết. Chú ý: bản mẫu Sao chọn lọc có sự thay đổi, cần điền thêm một vài tham số. Mời các thành viên vào đọc hướng dẫn để biết thêm chi tiết.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVCL}} và thêm {{Chọn lọc}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại Wikipedia:Bài viết chọn lọc.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2021/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2021/Tuần được đưa lên".
  8. Thêm nhãn "chọn lọc" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt trên khoản mục Wikidata của bài, bằng cách đó biểu tượng chọn lọc sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác[8].
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện chọn lọc, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVCL}} và thêm bản mẫu {{UCVTB}} vào trang thảo luận của bài.
Ghi chú

Gợi ý

Đề cử hiện hành

Biểu tình Tây Nguyên 2004

Biểu tình Tây Nguyên 2004 (còn được biết đến với tên gọi Bạo loạn Tây Nguyên 2004 hoặc Thảm sát Phục Sinh) là một cuộc biểu tình bạo động của người Thượng xảy ra vào lễ Phục Sinh ngày 10–11 tháng 4 năm 2004 tại Tây Nguyên thuộc Việt Nam, tổng cộng khoảng 10.000–30.000 người Thượng tham gia tại Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông.

Đây là sự kiện gây nhiều tranh cãi từ nhiều phía, nhiều ảnh hướng đến đối nội và đối ngoại của Việt Nam trong thập niên 2000. Bài viết từng được ứng cử, xét duyệt BVT trước đó (Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Biểu tình Tây Nguyên 2004). Do năng lực còn hạn chế nên nhiều thiếu sót có thể chưa nhận ra, cách tiếp cận lẫn trở ngại về ngôn ngữ có thể còn vụng về, mong bài viết nhận được nhiều góp ý và được các thành viên chỉ dẫn những sai sót không thể tránh khỏi cũng như gợi dẫn thêm các nguồn dữ liệu khác. Mong chờ sự góp ý quý báu từ các thành viên, xin cảm ơn!

Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.--Nacdanh (thảo luận) 15:06, ngày 10 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

 1.  Đồng ý Bài viết khá đầu tư và đủ chất lượng để trở thành BVCL, cảm ơn người viết chính đã bỏ công ra viết chủ đề này.  A l p h a m a  Talk 02:52, ngày 11 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Phản đối

Ý kiến

Jack Phanh Thây

 • Giới thiệu: Jack Phanh Thây là kẻ giết người hàng loạt không rõ danh tính ở khu vực Whitechapel, Luân Đôn. Những vụ án mạng do Jack Phanh Thây gây ra luôn có tính chất dã man và tàn bạo. Vì lẽ đó mà vào thời điểm xảy ra những vụ án mạng, nhiều tờ báo, phóng viên tin tức đưa tin rầm rộ khiến tên tuổi của y trở nên nổi tiếng khắp Luân Đôn và lan rộng ra toàn thế giới. Đến tận vài thập kỷ sau, những vụ án mạng ở Whitechapel và danh tính thực sự của Jack Phanh Thây vẫn là câu hỏi không lời giải đáp. Sự bí ẩn của kẻ sát nhân Jack Phanh Thây vì thế mà trở thành một trong những truyền thuyết đô thị nổi tiếng nhất, khơi nguồn cảm hứng cho nhiều nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân gian và dã sử. Tầm ảnh hưởng của nhân vật này đến văn hóa đại chúng là rất lớn nên rất mong độc giả Wiki hãy đọc qua bài viết và góp ý để xây dựng bài viết trở nên hoàn thiện hơn. Bài viết này do tôi và Tàn Kiếm viết chính. Do cảm thấy mục bài viết chọn lọc về đề tài hình sự, tội phạm khét tiếng của Wiki còn rất ít nên tôi quyết định một tay đóng góp vào mảng này. Tù trưởng Lingardinho 17:56, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý

Phản đối

Ý kiến

 1. Symbol note.svg Ý kiến Hmm, không biết đề cử lúc này có đúng lúc không nhỉ? MU vô đối - nhuộm đỏ trời Âu - uống trà C2 - mục tiêu top 4 16:49, ngày 29 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 2. Symbol note.svg Ý kiến Tôi chỉ đọc lướt qua nên chưa thể cho đánh giá đầy đủ. Nhưng thiết nghĩ các thành viên tham gia viết bài cần nên "chăm chút" bài này một tý. Tránh kiểu làm xong rồi vứt một xó không ngó ngàng gì tới, bị động đợi người ta chỉ lỗi mới chịu sửa là tuyệt đối không nên. Hankiz tl 14:42, ngày 31 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Nhiều khi tôi không hiểu thế nào là hành văn có vấn đề. Bài này trong lúc viết tôi cũng phải sửa đi sửa lại nhiều lần trong lúc viết luôn rồi. Nói tôi làm xong không coi lại mà vứt xó hơi sai đấy. – MU vô đối - nhuộm đỏ trời Âu - uống trà C2 - mục tiêu top 4 15:55, ngày 31 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Vậy thì chắc chưa đủ rồi. Bài này cần rà lại từ mục Cuộc điều tra trở xuống, tôi lướt qua thấy một số câu thiếu động từ "… Những hồ sơ còn sót lại Sở cảnh sát Thủ đô chỉ cung cấp góc nhìn chi tiết về thủ tục điều tra thời Victoria…", hoặc chính tả thiếu sự thống nhất, Cảnh sát lúc viết hoa, lúc thì không. Về cơ bản còn nhiều lỗi vặt cần phải khắc phục. – Hankiz tl 16:08, ngày 31 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Giờ tôi đã sai lầm khi đề cử. Toàn bị soi lỗi vặt. -_- – MU vô đối - nhuộm đỏ trời Âu - uống trà C2 - mục tiêu top 4 16:47, ngày 31 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Mục đích của cái trang biểu quyết này là mọi người đưa ra ý kiến để hỗ trợ phát triển bài. Bài lên trang chính cần phải là bài viết viết tốt nhất có thể. Xin phép nói thẳng, nếu đem ra biểu quyết chỉ để mọi người bỏ phiếu "tình thương" hoặc bỏ cho có lệ thì còn có ý nghĩa gì? Bản thân tôi hoan nghênh mọi người cho ý kiến và đánh giá bài của mình. Bạn có quyền phản bác, từ chối ý kiến của người khác với lý do hợp lý, như tôi và những người khác vẫn thường làm. Chẳng có bài nào auto hoàn hảo cả, nếu như vậy thì gán sao luôn cho rồi bầu bán làm gì tốn thời gian. – Hankiz tl 16:55, ngày 31 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Do cái cơ chế kéo dài 30 ngày nên mới bầu bán tốn thời gian, -_- nếu có GA sweep như bên Eng thì tôi chọn đề cử hầu hết các bài ở BVT rồi. Nói chơi thôi chứ GA sweep thành hiện thực bên vi là điều không thể. Đáng ra tôi chỉ định đề cử BVT nhưng tiêu chí BVCL, BVT ở đây nó quá mập mờ. Nếu đề cử ở BVT mà cũng soi như bên BVCL thì chi bằng đề cử ở đây luôn. – MU vô đối - nhuộm đỏ trời Âu - uống trà C2 - mục tiêu top 4 03:34, ngày 1 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  Truy Mộng Tôi thấy bạn Lệ Xuân nói có lý mà, chỉ là cách diễn đạt hơi khó nghe tí thôi. Trang BVCL là bộ mặt của wikipedia tiếng Việt này, vì thế các tiêu chí chấm bài cũng phải đạt cảnh giới cao nhất. Đừng nói là lỗi nghiêm trọng, những lỗi vặt như lỗi chính tả, diễn đạt..., cần phải được đưa hết ra đây để người viết và các thành viên nhận xét cùng thảo luận. Bạn cứ nghĩ thoáng ra qua 2 giả thiết thế này. Giả thiết số 1 bài của bạn còn dính nhiều vấn đề mà hết biểu quyết vẫn được phong sao BVCL, song rồi bị cộng đồng phản đối dữ dội đòi rút sao. Giả thiết thứ 2 là tất cả những lỗi, dù là nhỏ nhất đã được đưa ra và giải quyết ngay trong biểu quyết luôn. Vậy thì bạn sẽ chọn con đường nào? Chắc chắn giả thiết số 2 chả đỡ mệt hơn bao nhiêu. Ngay cả ở tôi, một số bài siêu dài mà tôi viết có khi chính mình soát lỗi nhiều lần còn bị sót kia, huống chi là bài này. Phải đưa ra đây để cho cộng đồng xem xét thì mới biết những lỗi bị sót ở đâu chứ. Mình đã mất công dịch bài, viết bài, dò bài rồi mở đề cử này, đã làm thì làm cho trót luôn cho vẹn toàn phải không?
  P/s: Có một thứ mà tôi chẳng vui vẻ gì khi nhắc đến, nhưng cách đây không lâu khi bạn có ứng cử BVT đầu tiên, tôi đã khá gay gắt trước bài của bạn về mặt dịch thuật, nhưng rồi thì bạn đã vượt qua, thậm chí có được bài được phong sao BVCL sau đấy. Vậy sao chỉ có một chút bất đồng nho nhỏ với bạn Lệ Xuân mà bạn đã nản chí nhanh vậy? Jimmy Blues  03:29, ngày 1 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  Vấn đề là từ phần "Cuộc điều tra" trở đi, chỗ nào thiếu động từ? Tất nhiên là lúc lên đề cử thì người đề cử phải chuẩn bị kỹ rồi, tôi cũng không biết nói sao khi gặp mấy góp ý toàn-nói-những-cái-mà-tôi-đã-biết. -_- – MU vô đối - nhuộm đỏ trời Âu - uống trà C2 - mục tiêu top 4 03:49, ngày 1 tháng 4 năm 2021 (UTC)
  "Những hồ sơ còn sót lại Sở cảnh sát Thủ đô chỉ cung cấp góc nhìn chi tiết về thủ tục điều tra thời Victoria". Câu này không hề thiếu động từ. Phân tích một chút, "Những hồ sơ còn sót lại Sở cảnh sát Thủ đô" là chủ ngữ, còn lại là vị ngữ, động từ ở đây là "cung cấp", với từ "chỉ" đóng vai trò bổ trợ. Để dễ hiểu hơn xin lấy một câu đơn giản cho dễ hình dung: "Anh ấy chỉ đi dạo một chút thôi". Chủ ngữ là "anh ấy", vị ngữ là phần còn lại, động từ là "đi dạo". Do đó câu mà Lệ Xuân dẫn ra chỉ mang tính diễn đạt hơi tù chứ không phải là sai, nếu sửa "Những hồ sơ còn sót lại Sở cảnh sát Thủ đô" thành "Những hồ sơ còn sót lại Sở cảnh sát Thủ đô" thì câu văn sẽ hay hơn, thoáng đạt hơn. Nguyenhai314 (thảo luận) 04:33, ngày 1 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 3. Symbol note.svg Ý kiến Tôi không rảnh nên chỉ có thể sửa một đoạn rất ngắn như thế này. Tôi đã nêu rõ lý do, nhưng nếu người viết không đồng ý, hoàn toàn có thể lùi sửa. Góp ý mà bị cho là bới móc hoặc "toàn-nói-những-cái-mà-bạn-đã-biết" thì tôi xin phép không góp ý nữa. Chúc bạn hái sao Chọn lọc thành công. -- Hankiz tl 13:58, ngày 1 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 4. Symbol note.svg Ý kiến Tôi nghĩ rằng nên giữ nguyên biệt danh gốc nhân vật bằng tiếng Anh là Jack the Ripper vì đây là tên phổ biến nhất, tiếng Việt không có tên chính thức đa phần do báo chí tự dịch lại và mỗi tờ có cách dịch khác nhau không nên dùng. DoraMoon (thảo luận) 05:05, ngày 10 tháng 4 năm 2021 (UTC)
@DoraMoon: Giết người không xác định danh tính, truyền thuyết báo chí chứ có phải tác phẩm bản quyền gì đâu mà phải giữ nguyên. Lấy đâu ra tên chính thức đây. Vốn nhân vật này nổi tiếng qua truyền miệng và báo chí mà. 27.66.47.70 (thảo luận) 09:03, ngày 11 tháng 4 năm 2021 (UTC)
do nhân vật có nguồn gốc từ Anh nên mình mới cho rằng nên giữ nguyên bản tiếng Anh. Bởi vì cái biệt hiệu này xuất hiện đầu tiên trong những tờ báo bằng tiếng Anh & truyền miệng đầu tiên cũng là ở người dân Anh. DoraMoon (thảo luận) 10:09, ngày 11 tháng 4 năm 2021 (UTC)
@DoraMoon: Cả trăm năm rồi không cần thiết. Dịch tên gọi không vấn đề gì cả. 27.66.47.70 (thảo luận) 11:24, ngày 11 tháng 4 năm 2021 (UTC)
Nói vậy không đúng đâu. Bởi vì tên bài phải dựa trên sự phổ biến và càng không thể tùy tiện dịch được. Phải có các nguồn uy tín để minh chứng đó không phải tên tự đặt (phạm vào quy định xuất bản nghiên cứu chưa công bố) & sự phổ biến của tên gọi đó. DoraMoon (thảo luận) 14:16, ngày 11 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 1. Symbol note.svg Ý kiến Cái tên "Jack Phanh Thây" là tham khảo từ đâu vậy các bạn? Tại sao lại là "Jack Phanh Thây" mà không phải là "Jack Đồ tể", "Jack Cắt Xẻo", "Jack Xé toạc", v.v.?  Băng Tỏa  15:11, ngày 11 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Nhà Minh

 • Giới thiệu: Đại Minh (1368–1644) là một cựu đế quốc vùng Đông Á. Trung Quốc thời nhà Minh là kỷ nguyên của một bộ máy chính quyền chặt chẽ.
 • Thông tin: Bài có lịch sử đề cử hai lần. Một lần đề cử BVCL thất bại và một lần đề cử BVT thành công. L.T.V (thảo luận) 05:27, ngày 26 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

 1.  Đồng ý Rất tiếc phải đi đường vòng, nhưng chất lượng bài này hơn hẳn phiên bản en và zh (cả hai đều là BVCL). Rất vui khi thấy mảng lịch sử TQ có người tâm huyết như bạn Tàn Kiếm. Hy vọng bạn sẽ tạo ra làn gió mới cho lịch sử TQ nói riêng và lịch sử thế giới nói chung. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 18:03, ngày 26 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 2.  Đồng ý mấy vụ hành chính và quan liêu ko quan trọng, quan trọng bài ok. Mọi người cứ nghĩ sâu xa chứ người ứng cử có ý xấu gì đâu, chắc do gây lộn tự ái lần trước nên phải mất thời gian thế này phải ban đầu mà ứng luôn BVCL thì khỏi phải tranh cãi - Kill-Vearn (thảo luận) 01:14, ngày 27 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 3.  Đồng ý Bản Tàn Kiếm tốt hơn. Tôi có đọc bảng so sánh dưới thì Violet sửa không ổn, sai kiến thức. Tốt nhất là nên liệt kê phần góp ý ở đây, tôi cũng hay làm vậy khi cho phiếu, vì dù sao cũng là bài vở người khác bỏ công ngày đêm đam mê. Tuổi trẻ... P.T.Đ (thảo luận) 16:52, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 4.  Đồng ý Tôi vốn cho rằng bài này đã đủ làm BVCL từ lúc ứng cử BVT. Sửa đổi của Violet có đôi chỗ chỉ là sửa lại câu văn, không có vấn đề lớn, nhưng có vài chỗ lại sai lệch hẳn kiến thức. Chỉ tiếc là Tàn Kiếm hơi nóng tính, nếu không thì trung hòa 2 ý kiến lại sẽ có một bản hoàn mỹ. ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 18:20, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 5.  Đồng ý Bài xứng đáng để trở thành BVCL, cảm ơn người viết chính và các bạn khác tham gia biên tập rất nhiều.  A l p h a m a  Talk 01:42, ngày 29 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 6.  Đồng ý Bản dịch tốt vậy mà. Dung hòa giữa dịch sát với dịch thoát không phải chuyện dễ. Tù trưởng Lingardinho 04:10, ngày 29 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 7.  Đồng ý Bài dịch rất tốt. Russian Federal Subjects (thảo luận) 23:36, ngày 31 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Phản đối

Ý kiến

 • Symbol note.svg Ý kiến Tôi không có ý kiến gì về nội dung của bài, nhưng thiết nghĩ việc mới gán sao BVT hôm qua mà hôm nay đem đề cử BVCL là vừa tốn thời gian bầu bán vừa không cần thiết. Tôi đã tham khảo nhiều biểu quyết FA bên en và những bài như thế này hoàn toàn có thể bị phiếu chống bất kể nội dung nó có tốt hay không. Hy vọng các bạn sau này khi đề cử nên chú ý điều này, nếu cảm thấy bài viết đủ chất lượng thì hãy cứ đề cử thẳng làm BVCL. Bài sau khi được phong BVT thì cũng cần nên được cập nhật, mở rộng, hoặc biên tập lại trước khi đem đề cử BVCL. P/s: Các chú thích trong hàng cần nên đồng bộ hóa (sang hẳn Harvard referencing), bởi hiện tại trông chúng giống nồi thập cẩm. Hankiz tl 11:58, ngày 26 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  @Lệ Xuân: Bài hiện tại đã ở mức quá dài - một độ dài hạn chế khả năng tiếp nạp thông tin một cách bao quát của người đọc (yếu tố độ dài ít thấy anh em Wikipedia tiếng Việt đề cập khi cho phiếu). Đó chính là lí do sau khi bổ sung phần quân đội, kinh tế và kiến trúc tôi chỉ dám đề cử bài này ở mức độ BVT. Tuy nhiên, vì tham vọng cá nhân tôi lại tính tới chuyện đề cử hẳn lên làm BVCL xem như đặt một dấu son cho quá trình hoạt động trên Wikipedia vừa qua của bản thân. Bài này theo tiêu chuẩn đánh giá của cộng đồng ta thì tôi tin chắc là vẫn xứng đáng là BVCL. Song, theo tiêu chuẩn khắt khe hơn, bài này vẫn còn nhiều thứ cần làm, ngoài chuyện độ dài ra thì bài vẫn thiếu rất nhiều bài anh em hỗ trợ. Hay việc thiếu link xanh cho những khái niệm rất quan trọng như "Hải cấm". Thực sự tôi thích và bị ám ảnh bởi cách các biên tập viên Wikipedia tiếng Anh sắp xếp, xây dựng hệ thống bài viết về các triều đại Trung Hoa, họ hiểu người đọc cần gì. Tóm lại, tôi không thể và bài này cũng không nên bổ sung thêm nội dung, vậy là đủ rồi. Tôi thì luôn muốn mọi bài viết mình chuyển ngữ đều đủ hấp dẫn và lôi cuốn bất cứ ai có thể đọc hết cả bài. L.T.V (thảo luận) 14:07, ngày 26 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Ý của tôi ở câu cuối là các bạn chỉ nên đề cử 1 bài viết làm BVT, nếu các bạn thấy bài vẫn chưa hoàn hảo và bài đó vẫn còn có khả năng phát triển và mở rộng quy mô lớn (WP:GVF). Bởi vì bài này ngày từ đầu đã hoàn toàn đạt chất lượng Chọn lọc về mặt nội dung (link xanh, link đỏ không phải là thứ để đánh giá chất lượng), nên tôi cho rằng việc bầu bán BVT là cực kỳ tốn thời gian và không cần thiết, đồng thời hy vọng các bạn sẽ cứ mạnh dạn đề cử. Tôi nghĩ bạn là một perfectionist, nên tôi hy vọng bạn cũng chú ý đến mặt visual của bài và sửa lại các chú thích trong hàng. Bài bên en sau khi phong FA được mở rộng thêm đáng kể, nhưng một số người không biết cách trích dẫn sao cho đúng, nên họ cứ chèn thẳng {{chú thích web, {{chú thích sách,… ngay trong hàng, dẫn đến mớ hỗn độn như hiện tại. – Hankiz tl 17:19, ngày 26 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  @Tàn Kiếm Lúc nãy sửa bài bên en tôi mới để ý thấy mục Đông Bắc chỉ có đúng vỏn vẹn 1 nguồn, cần bổ sung nguồn cho các ý quan trọng trong đoạn này. – Hankiz tl 21:05, ngày 26 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Có lẽ vì người ta theo kèm bài chi tiết Mãn Châu thuộc Minh rồi. Tôi sẽ tìm cách, không phải bây giờ. Bạn Lệ Xuân xem thử coi chú thích được chưa? L.T.V (thảo luận) 21:08, ngày 26 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Không cần viết Vệ sở chế làm gì đâu. Bài quân đội nhà Minh (Military of the Ming dynasty) đề cập kỹ rồi. L.T.V (thảo luận) 21:15, ngày 26 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Ah, ok. Bài Mãn Châu với bài Ming là hai bài riêng biệt không liên quan gì tới nhau cả. Dẫu bài chi tiết có đủ nguồn đi nữa, mà bài này không có bất kỳ inline citation nào thì cũng không được. Đoạn đó (có chỗ viết sai cả ngữ pháp) có lẽ ai đó thêm vào sau này mà không người nào để ý. Bởi vì thêm nội dung lớn vào bài FA là auto bị lùi ngay, vì chúng đòi hỏi cần có đồng thuận. Hôm qua có thành viên chèn cái hình truyền quốc tỷ vào bài nhà Đường bị lùi ngay lập tức vì thiếu nguồn. – Hankiz tl 21:34, ngày 26 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Qua bài kia đem chú thích tương ứng qua bài nhà Minh là xong, không khó (lưu ý là câu nào thì lấy đúng chú thích tương ứng chứ đừng bốc đại). Tàn Kiếm nên thực hiện theo góp ý của bạn Lệ Xuân. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 14:46, ngày 27 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Lệ Xuân Dường như bài Mãn Châu thuộc Minh người viết lười thêm nguồn, nhưng không phải là họ viết bịa không có căn cứ, chủ yếu lấy từ bộ Cambridge. Tôi đã thêm nguồn từ cuốn Cambridge 8 - Ming part 2 mà tôi có. Không rành Google book, nhưng cuốn tôi có hình như là sách scan lại bản gốc nên chắc số trang là đúng, chương 4: The Ming and Inner Asia của Morris Rossabi. --L.T.V (thảo luận) 16:45, ngày 27 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Ok, cảm ơn bạn đã dành thời gian bổ sung. Đã kiểm chứng thông tin. – Hankiz tl 17:48, ngày 27 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  L.T.V Mời bạn bổ sung nguồn luôn cho đoạn này "Năm 1435, sau khi Minh Thành Tổ băng hà, Nô Nhi Can đô ty bị giải thể. Triều đình nhà Minh không còn duy trì hoạt động đáng kể ở Mãn Châu, mặc dù vẫn để lại nhiều vệ sở tại đây. Cuối thời nhà Minh, mức độ hiện diện chính trị của người Hán tại Mãn Châu đã suy giảm đáng kể". SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 17:59, ngày 27 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 1. Symbol note.svg Ý kiến Tôi nhất trí với ý kiến của bạn Lệ Xuân. Bất chấp người viết/đề cử có cố ý hay vô ý, thì hành động đề cử bài lên BVCL ngay sau khi gắn sao BVT là khá trơ trẽn, kiểu như coi thường, hạ thấp các tiêu chí của BVCL bằng BVT vậy. Tôi biết có những trường hợp xử lý đẹp và thuyết phục hơn nhiều: một là để ít nhất vài tháng, thậm chí là nửa năm sau khi gắn sao BVT thì mới đăng lên ứng cử BVCL; hai là trong lúc ứng cử BVT thấy bài ổn rồi thì đóng luôn không cần chờ phong sao rồi chuyển sang ứng cử BVCL. Cứ cho là bài này sẽ đắc cử BVCL, nhưng có lẽ tôi sẽ không bỏ phiếu cho biểu quyết này vì những lý do trên. Thậm chí nghiêm túc hơn, nếu tôi mà là người sắp xếp bài lên trang chính, tôi sẽ chỉ cho bài có mặt ở một chuyên mục. Nếu đã lên trang chính BVT rồi thì không nên để trang chính BVCL nữa, và ngược lại cũng vậy.  Jimmy Blues  00:12, ngày 27 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Với cái trình đánh giá mà tôi chỉ trích công khai để rồi bị cấm, như của một vài anh thì BVT với BVCL có gì khác nhau (một vài nhé, không lại bảo vơ đũa cả nắm). Cứ dài thật dài, chú thích trình bày thật đẹp là các anh hò nhau gật như máy khâu chứ có gì. Một mình tôi edit bài này hơn 900 lượt, gần như tới mức cứ 48h thể nào cũng edit một lần, trong hai ba tháng, sửa tới từng chữ viết hoa thì gọi là "trơ trẽn"? Các anh vẫn nghĩ cái khu BVT, BVCL này của các anh với những thành viên lừa lừa tìm bài nào ngăn ngắn bên eng, miễn là gắn sao, dịch đại những chủ đề có khi cả đời chẳng tìm hiểu, chả biết hay dở thế nào rồi đem đề cử cốt lấy cái sao, nó hoành tráng, nó quy củ lắm sao. Chẳng giấu gì anh, có thời gian nhìn tiêu điều, ngán ngẩn quá tôi nhắm mắt cho phiếu dạo xem như động viên các thành viên. Thành viên luẩn quẩn hệ thống cả năm trời các anh không làm gì, tôi làm đúng, không thiếu tâm huyết với bài thì các anh bảo là "trơ trẽn". Số lượt edit bài này xuất tôi nhiều hơn 90% thành viên trên này làm với một bài của họ, vậy là gọi là "trơ trẽn", không cải thiện bài rồi đem đề cử à.

Dự án này không thiếu luật, thiếu "người" thôi. L.T.V (thảo luận) 04:06, ngày 27 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Tôi nghĩ là các bạn hãy bình tĩnh và giữ thiện chí. Không ai cấm việc bài viết sau khi trở thành BVT sau đó đề cử thành BVCL cả, tuy nhiên tôi cũng hiểu các bạn lo ngại có thể quy trình này có thể bị lạm dụng và bài viết cũng cần có thời gian hơn để thẩm định và nâng cao chất lượng. Nhưng lỡ bài viết đã đưa ra đây rồi thì xem xét nó có phù hợp với tiêu chí BVCL hay không? Theo các góp ý thì nâng cấp bài lên, nếu không thể nâng cấp nữa thì thôi, để cộng đồng nhìn vào quyết định.  A l p h a m a  Talk 15:36, ngày 27 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Nhiều ông có bao giờ thử đọc hết một bài Wikipedia đâu mà cứ đòi thêm với mở rộng. Wikipedia chứ có phải cái chuyên luận lịch sử đâu mà cái gì cũng đòi chi tiết, vốn cái bản chất nó đã là góp nhặt nhiều nguồn rồi, sách vở biên soạn nhất quán thì không sao, chứ còn viết Wikipedia mà cứ cái gì cũng nắm môi mắm lợi bỏ vào cho thật dài, không quan tâm tới cái bố cục bài viết, lối sắp xếp thông tin, để rồi mạch này đá mạch kia, đọc nó lộn xa lộn xộn. Trong khi để sức lực đó mở rộng những bài vệ tinh tiềm năng lớn thì lại không làm. Dung lượng thế thôi, ông nào đọc hết là tôi cảm thấy biết ơn lắm rồi. Táng cả quyển giáo trình giải tích cho bài viết chủ đề Toán thì không ai gọi là bách khoa toàn thư cả. Nhiều bài viết theo kiểu có gì nhét hết vào, chả cần biết người đọc tìm đến bài có cần nạp hết lượng khổng lồ thông tin như vậy không, cứ như kiểu viết cho sướng tay, cho đã cái đam mê về chủ thể vậy, mà rồi vẫn sao chọn lọc? Tôi mà đến sớm hơn tôi bỏ phiếu chống những bài như thế liền. Ngày xưa, tôi không hiểu vì sao bài Ted Bundy viết chi tiết, chu thích không trượt phát nào, đọc thì bánh cuốn, ngon lành cành đào như thế mà vẫn chỉ là BVT bên eng, thấy anh em hò nhau đề cử BVCL tôi cũng làm. Nhưng sau này tôi nhận ra là bài đó viết về tay giết người mà kỹ quá, dài quá, độc giả người ta ngán không đọc hết được, thôi lôi phim tài liệu của Netflix ra xem cho nhanh. L.T.V (thảo luận) 18:30, ngày 27 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Nếu bài viết đi vào chi tiết quá thì có thể vi phạm Wikipedia:Những gì không phải là Wikipedia: Trình bày tất cả các chi tiết có thể. Bài viết ở Wikipedia là một sự tóm tắt các kiến thức đã được chấp nhận liên quan đến chủ đề. Trước kia, bài Thiện nhượng cũng phạm phải điều này vì tác giả chính viết quá dài và chi tiết, sau đó tách ra ít nhất 4 bài danh sách. Tôi không nhớ rõ hình như bài đó từng được đề cử và thất bại vì lý do quá chi tiết. Bài viết đề cử chỉ cần viết đáp ứng đúng tiêu chí BVCL là được.  A l p h a m a  Talk 05:30, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Rành vấn đề sử Trung bằng người ta hay ko mà nói. Ko rành thì đừng nói - Kill-Vearn (thảo luận) 15:30, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Bài Anime cũng thuộc dạng quá dài quá chi tiết mà Alphama cũng từng cho phiếu đó thôi. P.T.Đ (thảo luận) 18:37, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 • Symbol note.svg Ý kiến Tôi thấy bản dịch còn đậm ngữ văn Anh và dùng thể bị động nhiều nên có chỉnh lại một ít, dự định vào bỏ phiếu ủng hộ nhưng đã bị lùi sửa toàn bộ nên tôi chuyển thành Symbol neutral vote.svg Trắng . Chúc bạn thành công trong việc bảo vệ từng câu chữ của bài trong tương lai. ~ Violet (talk) ~ 07:47, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng bản chỉnh sửa của Violetbonmua đọc mượt hơn, văn phong cũng thuần Việt và dễ hiểu hơn. Một số từ của phiên bản hiện tại, nếu xem xét kỹ, có phần hơi hiện đại trong một bài viết như thế này (cộng đồng nông thôn, ụ tàu, v.v.). – Hankiz tl 14:12, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Lệ Xuân đã xóa thảo luận này của Truy Mộng vì cho rằng nó vi phạm thái độ văn minh và/hoặc là tấn công cá nhân.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 14:20, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.
 • @Lệ Xuân: Từ Hán Việt bản chất nó nghe thì rất sang mồm, nhưng không phải cứ thích là phết bừa vào. Nông xã là cái gì? Thử search Google xem nó có ra cái từ thông dụng không nào? Bản chất Minh Thái Tổ muốn xây dựng một cộng đồng nông thôn tự làm tự ăn, bất dịch, kín lũy tre làng, vì ông ta muốn hạn chế làn sóng di cư, để có thể dễ dàng điều tra thu thuế và tuyển mộ binh lính cho chế độ vệ sở của ông ta. Ụ tàu thì cà ngàn năm trước vẫn là cái ụ tàu bạn đòi hỏi cái gì nữa cơ chứ. Tôi chưa kể một chỗ hiểu sai ý hoàn toàn, "sự phung phí" qua thời Minh Thành Tổ bị hạn chế (ông này tiến hành nhiều chuyến thám hiểm xa, xâm lược Đại Ngu, tổ chức nhiều chiến dịch bắc phạt, rất tốn kém), con và cháu ông ta thì tiết kiệm hơn (từ bỏ đầu tư thuyền cho Trịnh Hòa, từ bỏ kiểm soát Việt Nam), và sau khi thảm bại Thổ Mộc Bảo thì nhà Minh dần đi xuống luôn, không còn lực để mà phung phí, mở rộng ảnh hưởng nữa. "Vị trí hàng đầu"???? Người ta có vị trí số một và số hai chứ làm gì có vị trí hàng đầu. "Trong thời điểm"??? Từ sau Minh Thành Tổ nhà Minh nâng cấp hệ thống trường thành thường xuyên, chứ làm gì mà trong thời điểm. ???? Sao lần trước bạn không thắc mắc? Nếu chưa thỏa đáng mời bạn cho phiếu chống, có nhiều thứ ở bạn tôi không hiểu nữa. L.T.V (thảo luận) 14:36, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Tại sao lần trước không thắc mắc ư? Tại vì bạn chẳng chịu nghe ai bao giờ cả, bởi đơn giản, bạn luôn nghĩ ràng tất cả những gì bạn làm là đúng. Ngay cả những đoạn bản bên en viết rất cẩu thả, bạn vẫn cố gắng bảo vệ cho bằng được, vì bọn tây "thượng đẳng" mà, những người hạng tôm tép, Đông Lào, như tôi làm sao đủ trình mà phán. Bạn cảm thấy hoàn hảo thì cứ việc giữ lập trường của bạn. Chào. – Hankiz tl 15:13, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  @Lệ Xuân: Bạn nghĩ gì về tôi cũng được. Nhưng xin bạn biết rằng tôi chưa bao giờ xem thường bạn hết. Bạn đừng nghĩ vậy, tuyệt đối đừng. 2402:800:61B1:9D4:50C9:6A65:381D:DDB4 (thảo luận) 15:30, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 • Symbol note.svg Ý kiến
STT Bản của Tàn Kiếm Bản sửa lại Lý do từ chối của Tàn Kiếm
1 sau sự sụp đổ của triều đại nhà Nguyên... sau khi lật đổ triều đại nhà Nguyên...
2 nhiều quốc gia tàn dư được cai trị bởi những thành viên còn lại của hoàng tộc nhà Minh–gọi chung là Nam Minh–vẫn tồn tại đến năm 1662. nhiều quốc gia tàn dư do những thành viên còn lại của hoàng tộc nhà Minh (gọi chung là Nam Minh) cai trị vẫn tồn tại đến năm 1662.
3 Minh Thái Tổ nỗ lực xây dựng một xã hội Minh Thái Tổ ra sức xây dựng một xã hội
4 gồm các cộng đồng nông thôn tự túc được sắp xếp theo một hệ thống cứng rắn, bất dịch, nhằm đảm bảo và hỗ trợ một lớp binh lính dài hạn cho triều đại của mình; gồm các nông xã tự túc phân bố trong một hệ thống bất di bất dịch, nhằm đảm bảo khả năng hỗ trợ binh lính lâu dài cho triều đình
5 phân phong lãnh thổ cho nhiều người con trai trên khắp Trung Quốc rồi cố gắng răn dạy các vương gia này thông qua Hoàng Minh Tổ huấn cấp phong lãnh thổ trên khắp Trung Quốc cho nhiều hoàng tử rồi cố gắng răn dạy họ học theo Hoàng Minh Tổ huấn
6 kết nối và gia cố các đoạn Vạn lý Trường thành như hình hài của nó ngày nay kết nối và gia cố các đoạn Vạn lý Trường thành thành như hình dạng ngày nay
7 xem xét kho lưu kiểm kê kho lưu
8 các khoản thu cần thiết bị vắt kiệt từ số lượng nông dân ngày càng ít đi do có nhiều hơn những người biến mất khỏi các biên bản chính thức các khoản thu cần thiết bị vắt kiệt từ những nông dân mà số lượng ngày càng ít đi do có nhiều người biến mất khỏi sổ sách chính thức
9 "tặng" đất đai "hiến" đất đai
10 khiến nguồn cung bạc cần thiết để nông dân nộp thuế nhanh chóng bị cắt đứt đã nhanh chóng cắt đứt nguồn cung bạc cần thiết để nông dân nộp thuế
11 quân chủng hải quân hải quân

Okay mọi người, đây là một cái bảng nhỏ xinh để đối chiếu các sửa đổi của Violetbonmua. Nếu trên đây có sửa đổi nào hợp lý, đề nghị Tàn Kiếm xem xét qua và đưa vào bài mình, nếu không thì hãy giải thích rõ lý do vì sao bạn không chấp nhận. Các lý do như "những cái câu chữ mình vắt óc ra để dịch sao cho mượt mà thì tôi sẽ giữ lại xem như một cách tính công cho mình" là không chấp nhận được. Nội dung bài viết trên Wikipedia được cấp phép theo giấy phép tự do CC-SA 3.0, do đó bài viết thuộc sở hữu chung (ai cũng có thể sửa đổi miễn là sửa đổi đó thiện ý) chứ không phải là tài sản của bạn. Nếu bạn muốn bài viết là của riêng mình, có lẽ bạn nên tìm platform khác để viết bài (blog chẳng hạn). Đây lại còn là một BVCL, hành văn của bài cần phải dễ hiểu và thuần việt nhất có thể. Nếu Lệ Xuân thấy còn thiếu cái gì xin cứ bổ sung.  Băng Tỏa  14:38, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Thế tôi hỏi bạn @Băng Tỏa: là tại sao tôi phải thay từ "nỗ lực" bằng "ra sức". L.T.V (thảo luận) 14:40, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Cái câu này mà không thấy vấn đề giữa cái cục ngoặc và từ "cai trị" cắm thẳng vào phía sau thì tôi đến chịu hai bạn: "nhiều quốc gia tàn dư do những thành viên còn lại của hoàng tộc nhà Minh (gọi chung là Nam Minh) cai trị vẫn tồn tại đến năm 1662." => Thế câu này thành ra, đám hoàng tộc nhà Minh gọi chung là Nam Minh, chứ không phải cái quốc gia do bọn nó cai trị mới gọi chung là Nam Minh à? L.T.V (thảo luận) 14:42, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Ai "lật đổ" triều đại nhà Nguyên. Lật đổ ở đây là một cái hành động của con người. Lật đổ một triều đại thì phải là "con người" mới lật đổ được chứ, "nhà Minh" là lật đổ làm sao được "nhà Nguyên"? Người Việt Nam lật đổ nhà Minh hay là Đại Việt lật đổ Đại Minh? L.T.V (thảo luận) 14:44, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
prince khi nhắc về nhà Minh phải là "vương gia" chứ "hoàng tử" nào ở đây, nhìn bản gốc vào dịch rồi gà lành thành gà què, vì có chịu đọc xuống nội dung bài đâu nào. L.T.V (thảo luận) 14:46, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Biết kiểm kê là cái gì không? Kiểm kê dân số bao giờ. Đang bàn về đám sử gia thời sau nghiên cứu các tập "địa chí", ghi chép dân số của nhà Minh kia mà. L.T.V (thảo luận) 14:49, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Thử lên google search thử xem "nông xã là gì?" coi nó hiện kết quả đi. L.T.V (thảo luận) 15:00, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Riêng khoảng này thì tôi đồng ý với Tàn Kiếm. Việc dịch prince thành "Hoàng tử" là sai hoàn toàn về nội dung và bản chất. Ngoài ra chữ "phân phong" nó vốn mang nghĩa "phân đất", "phong tước", không rõ khi đổi sang chữ "cấp phong" lại có nghĩa là gì. – ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 15:08, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
@NhacNy2412: phân phong là đúng con mẹ nó rồi chứ còn gì nữa. Chẳng hạn Chu Nguyên Chương ổng nói: "Thằng Đệ nhé, bố phân cho mày đất Yên mày canh cho bố. Phong cho mày làm Yên vương, rõ chưa?". L.T.V (thảo luận) 15:11, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Viết cứ tá lả đi có bao giờ ngó thử coi cái câu mình viết chủ ngữ nó đang là người hay là vật hay là cái danh xưng đâu mà. Thế nên cứ thấy thuận thuận chứ đọc kỹ sai lòi ra. L.T.V (thảo luận) 14:50, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Bẻ được các luận điểm phản bác của tôi đi, hay lại vẫn cứ bài ca "tôi thấy...", "tôi cảm thấy...", "quan điểm cá nhân...", L.T.V (thảo luận) 14:51, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Mời bạn Tàn Kiếm ghi những luận điểm phản bác của bạn vào cột "Lý do từ chối của Tàn Kiếm" trong cái bảng ở trên để mọi người dễ đọc thấy. Xin cảm ơn. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 15:00, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Tôi không rảnh. L.T.V (thảo luận) 15:01, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Đọc mà cảm thấy khó hiểu nữa thì tôi chịu rồi. L.T.V (thảo luận) 15:04, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Sửa nhiều cái phân tích thấy nó sai lòi ra, chưa kể còn sai cả nghĩa. Xong đi bảo là tôi nghe thấy hay, tôi nghe thấy mượt rồi đòi giữ bằng được. Vô lý. L.T.V (thảo luận) 15:05, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Có sự đồng cảm nhẹ :> Có những thứ thuộc về lịch sử, bản thân tôi khi dịch rất muốn giữ lại, nhưng lại bị nói là "Wiki dành cho mọi người, phải dễ hiểu,..v.v..", khăng khăng giữ lại thì khỏi đề cử hoặc bị nói là độc chiếm bài. Cũng phải chịu thôi, wiki của chung mà :)) – ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 15:11, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Thành viên:NhacNy2412 Nếu ai sửa sai thì bạn có quyền sửa lại. Còn nếu góp ý đúng thì nên nghe. Tất cả đều vì chất lượng bài cả mà nên ai sửa cũng được miễn sửa đổi có "cải thiện" bài. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 15:47, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Tôi còn đi hỏi thành viên có chuyên môn kỹ thuật xem thử tôi dịch phần kỹ thuật nhà Tống có đúng chưa? người ta góp ý gì tôi sửa bằng hết vì đa phần người ta góp ý đúng. Im im đi sửa lại không thảo luận, đành rằng sửa đúng thì không nói làm gì, sửa sai cả nghĩa "prince" cả bài người ta chuẩn mực là "vương gia" thì dịch thành quàng tử, tôi mà như thời gian trước tôi lại chửi cho ấy chứ. Ai đọc hết bài này rồi thì vào nói chuyện, không đọc thì khỏi. Văn viết truyện ngôn tình nó khác với văn viết khoa học, cứ cái gì cũng đòi chặt nát câu ra, còn gì là cái hay cái tổng hợp nữa. L.T.V (thảo luận) 15:09, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Bạn nên bình tĩnh lại. Muốn thuyết phục cộng đồng cách dịch của bạn tốt hơn của Violet thì bạn nên trình bày sao cho mọi người dễ đọc. Bạn có thời gian viết những đoạn trên thì việc viết vô bảng có lẽ sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Ai cũng ý tốt cho bài nhưng chỉ chọn được 1 cách viết cho mỗi câu nên đành phải chọn cách viết nào đúng nhất (và hay nhất) với ngữ cảnh. Violet có thiện chí nhưng có lẽ không rành lịch sử TQ cho lắm. Tôi cũng đồng tình với một số quan điểm của bạn. Tuy nhiên, lời khuyên của tôi là bạn cần phải trình bày chúng gọn ràng hơn vô bảng để chứng minh luận điểm và bình tĩnh lại. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 15:10, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Mình có ý kiến:

 1. Ủng hộ Tàn Kiếm:
  1. "cai trị" đúng hơn là "thống trị" vì nhà Nguyên là kẻ chiếm Trung Quốc
  2. "là lớn nhất thế giới đương thời" đúng và hay hơn kiểu nói tường thuật "đã từng lớn nhất thế giới"
  3. "cẩn thận trong việc" hay hơn "chú trọng việc" vì có cảm giác âm mưu hơn
  4. "đổ bể" thì đúng hơn "thất bại" vì thất bại nghe cảm giác ko vớt vát được cái gì thành công
  5. "nhân tố" chính xác hơn "yếu tố", hay tốt hơn là dùng chữ "nguyên nhân"
  6. "kiểm kê" là sai ngữ cảnh. Kiểm kê chỉ dùng trong ngữ cảnh kế toán là kiểm tra lại tài sản và định giá chúng.
 2. Ủng hộ Violet:
  1. "đảng phái" hình như chỉ dùng trong giới giang hồ, từ này nghe hiện đại nên tránh dùng "phe phái" đúng hơn
  2. "sau khi lật đổ" thì hay hơn "sau sự sụp đổ" vì nó bị lật chứ nó chưa có sụp, nhà Bắc Nguyên vẫn còn mà
   Bắc Nguyên vẫn còn thì không liên quan gì. Nó chỉ là quốc gia tàn dư của nhà Nguyên mà thôi. Nhà Nguyên về căn bản đã sụp đổ. Lưu ý là tiếng anh họ dùng chữ "collapse" nên dịch "sụp đổ" là đúng. Không phải ngẫu nhiên mà họ dùng từ đó chứ không phải từ "overthrow". Sự sụp đổ của nhà Nguyên có rất nhiều nguyên nhân chứ không phải một mình Quân Khăn Đỏ là đủ sức lật đổ nhà Nguyên đâu. Đọc lịch sử thì phải đọc cho kỹ. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:22, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
   Bạn là nhất rồi đó, sử Trung giờ phải coi bọn Anh nó dùng từ gì thì theo cái bọn tiếng Anh, hèn chi Tư Mã Ý đã từng nói, à mà thôi, ổng chết lâu rồi - Kill-Vearn (thảo luận) 16:27, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
   Không liên quan. Bạn không có am hiểu lịch sử TQ nên nói ra là biết ngay. Lại còn hay chụp mũ. Bạn chửi xéo tôi bằng câu Tư Mã Ý tưởng tôi không biết? Thảo luận thì tập trung vô chuyên môn dùm 1 cái. Toàn tấn công cá nhân. Vấn đề không phải là phải dịch theo en. Vấn đề là họ ghi đúng. Sử en họ viết trung lập hơn. Còn sử TQ thì hồi xưa chép theo kiểu văn sử bất phân. Đọc sử thời xưa thì văn phong hoàn toàn không bách khoa và thường hay dùng từ quá lố. Dùng sử TQ cổ làm nguồn cũng được nhưng cần phải biết chỉnh sửa lại văn phong. Nhà Nguyên sụp đổ do nhiều nguyên nhân chứ chả phải đơn thuần là bị "lật đổ" bởi 1 phiến quân mà ngày nay gọi là Quân Khăn Đỏ. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:30, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
   Ủa nãy giờ có ai nói gì về Quân Khăn Đỏ đâu, nói chung là bị "lật đổ bởi quần chúng nhân dân Trung Quốc" được chưa???? - Kill-Vearn (thảo luận) 16:36, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
   Vấn đề là nhà Nguyên sụp đổ do nhiều nguyên nhân chứ không chỉ đơn thuần là bị "lật đổ bởi quần chúng nhân dân Trung Quốc". Mời bạn đọc bài kỹ hơn để biết thêm chi tiết. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:44, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Sao ko biết, trong bài chỉ có: mất mùa, lũ lụt và dịch bệnh, mấy cái này góp phần vào khởi nghĩa nông dân, nó có trước rồi bạo lực bùng nổ, dùng lật đổ thì có gì sai đâu, thế nhà Nguyên bị lũ lụt, dịch bệnh là sụp được à? - Kill-Vearn (thảo luận) 16:53, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  "mất mùa, lũ lụt và dịch bệnh" là nguyên nhân góp phần sụp đổ của nhà Minh chứ không phải nhà Nguyên. Mời bạn đọc kỹ lại bài nhà Nguyên bên en. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:59, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Vậy bạn đúng rồi, chắc nhe, vậy kể nghe thử nguyên nhân nhà Nguyên sụp đổ - Kill-Vearn (thảo luận) 17:03, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Có nhiều nguyên nhân. Viết ra đây thì quá dài nên bạn thông cảm vô bài đó đọc dùm. Xin cảm ơn. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 17:04, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Mình xin cúi đầu trước bạn Phú - Kill-Vearn (thảo luận) 17:06, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  1. "có tên gọi là Vương quốc Đông Ninh" thì rõ nghĩa hơn
   Tôi thì thấy chả có gì rõ nghĩa hơn cả, thậm chí là thừa thãi. Tôi đọc vẫn hiểu chán. Trong trường hợp, cả hai đều đúng thì nên tôn trọng người viết bài. Nếu người viết bài sai thì dĩ nhiên người khác có quyền sửa. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 18:19, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  2. "hỗ trợ binh lính lâu dài cho triều đình" thì hay hơn "hỗ trợ một lớp binh lính dài hạn cho triều đại của mình", dùng triều đình nghe đúng văn viết sử, hay hơn "triều đại của mình" nghe kỳ kỳ
  3. "nhiều người con trai trên khắp Trung Quốc" là không chính xác, phải nói rõ là con trai của ông chứ người ta hiểu lầm tất cả con trai của Trung Quốc
  4. "hàng đầu" thì chính xác hơn "số một" từ này nên dùng trong văn viết sử ít thôi, mà tốt nhất là ko xài
  5. "các biên bản"? dùng "sổ sách" của Violet thì đúng hơn chứ
   Biên bản, văn kiện hay sổ sách gì cũng đúng trong ngữ cảnh này cả. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 18:07, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 3. Giữa:
  1. "nông xã" hay "cộng đồng nông thôn" là không có cái nào chính xác, toàn từ hiện đại, nên gọi gọn là "các làng của nông dân" hay "nông làng"
  2. "Sự phung phí tài nguyên đã được" nghe ko hay mà Violet sửa lại thì ko chính xác, "tài nguyên" trong sử học nên dịch là "của cải"
   "Tài nguyên" là từ hiện đại. Dùng từ hiện đại cho sử học được chép trong thời hiện đại thì không có gì sai. Ví dụ phân tích về các triều đại TQ do tác giả bây giờ nghiên cứu và xuất bản. Bây giờ chép sử thì người ta cũng bắt đầu dùng từ hiện đại hơn rồi. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:01, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
   Gọi là "quốc khố" đi - Kill-Vearn (thảo luận) 16:12, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  3. "hải quân" hay "quân chủng hải quân" thì ko nên tranh chấp, hình như thời này chỉ có khái niệm "thủy quân" hay "thủy binh"
  4. "hiến" hay "tặng" đã nằm trong ngoặc kép thì cần tìm từ chính xác hơn

Còn nữa, nói chung là 50% và 50% cho 2 bạn - Kill-Vearn (thảo luận) 15:13, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)

TÔI NGHỈ L.T.V (thảo luận) 15:17, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Sao cái trend nghỉ wiki lan tùm lum thế nhỉ - Kill-Vearn (thảo luận) 15:19, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Nghĩa là bài của Tàn Kiếm dịch có mấy hạt sạn mà Violet lụm ra, nhưng Violet cũng vô tình thả vô mấy hạt sạn khác đó mà. Cho nên sửa cũng sai lùi cũng sai đề nghị bạn Tàn Kiếm bớt "độc tài" xíu còn Violet cứ kê ra đây cho bạn ấy sửa mà cũng dễ cho mọi người làm trọng tài. Và đề nghị bạn ko nghỉ việc vì cần ngăn cái trend nghỉ việc lan tràn theo hiệu ứng domino - Kill-Vearn (thảo luận) 15:26, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Sửa lại những đoạn mà Tàn Kiếm dịch đúng hơn Violet + sàn lọc những góp ý hữu ích của Violet = không phải bài sẽ được tối ưu hóa chất lượng hay sao? Bạn bình tĩnh lại nào. Công sức của bạn ai cũng công nhận. Ai sửa sai thì bạn cứ việc trình bày ra thì cộng đồng sẽ ủng hộ thôi mà. Có gì mà căng vậy? Ai cũng muốn bài viết được chất lượng cao nhất có thể mà. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 15:36, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Nội dung nào mà Tàn Kiếm không phản đối (với lý do hợp lý) thì có thể đưa lại vào bài. Bài viết Wikipedia là của cộng đồng, nếu có những luồng ý kiến khác đồng thuận cho rằng cách viết đó là phù hợp hơn thì cứ theo sự ủng hộ đó mà tiến hành. --minhhuy (thảo luận) 15:38, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
@Nguyentrongphu: Anh sửa cũng không có ổn, cái câu đó em đã cân đo đong đếm rất kỹ xem là dịch sao cho nó đúng ngữ pháp và vẫn giữ nguyên ý rồi. Anh sửa thành: "Các tân hoàng đế và đảng phái mới trong triều đình bắt đầu hạn chế bớt sự phung phí tài nguyên và chấm dứt hoàn toàn sau khi Minh Anh Tông bị bắt trong trận Thổ Mộc bảo năm 1449." Chấm dứt ở đây là chấm dứt cái gì? Có những cái người dịch phải tùy cơ ứng biến, đừng gò theo cái tiêu chuẩn nào cả. Không phải cứ thấy bị động là chuyển thành chủ động bằng hết, không được đâu. Trời ơi! Mấy người làm sao thế này? 2402:800:61B1:9D4:50C9:6A65:381D:DDB4 (thảo luận) 16:02, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Ok khó nhỉ... "Các tân hoàng đế và đảng phái mới trong triều đình bắt đầu hạn chế bớt sự phung phí tài nguyên và ngừng hẳn sau khi Minh Anh Tông bị bắt trong trận Thổ Mộc bảo năm 1449". Câu mới này thấy sao, ok không? Nếu thấy không ổn thì tôi sẽ tự lùi sửa lại sửa đổi của mình. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:11, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
(Đã xóa bỏ nội dung công kích cá nhân) L.T.V (thảo luận) 16:32, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 • Symbol note.svg Ý kiến Tính cầu toàn. Tôi cũng mắc cái tính này nên khá hiểu. À mà đóng góp cũ mà dịch máy, viết cẩu thả thì thà viết lại cho rồi. Lời khuyên gì kỳ cục. Earthandmoon đã từng dịch lại toàn bộ bài Lỗ đen. Nên dịch dọt trên này tôi cũng chọn mấy cái chuyên môn để dịch cho đỡ mệt nếu có ứng cử. P.T.Đ (thảo luận) 16:57, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 • ☑Y Sau khi đọc kỹ các tranh luận của từng người, tôi đã kết hợp các góp ý tích cực có chiều hướng cải thiện bài từ Violet vô bài. Một số khác thì tôi đồng ý với quan điểm của Tàn Kiếm và NhacNy (2 thành viên chuyên viết về lịch sử TQ). Đây là 1 bài khó dịch chứ không phải dễ. Phải giỏi ngoại ngữ + am hiểu lịch sử bối cảnh + giỏi văn tiếng Việt (lẫn Hán Việt) thì mới dịch tốt được ở bài đồ sộ và quy mô lớn như thế này. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 18:40, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
   Đồng ý Tôi đọc thì thấy thú vị, hay hay, chứ không hiểu lắm. Dịch thì không dám rồi. Sử VN mà được phân tích kiểu vậy thì tốt rồi. P.T.Đ (thảo luận) 18:46, ngày 28 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 • Symbol note.svg Ý kiến @Nguyentrongphu: Anh sửa thành hỗ trợ binh lính dài hạn cho nhà Minh, bỏ đi từ một lớp, nó rất là tối nghĩa. Anh có hiểu nghĩa gốc của cái câu tiếng Anh này trong văn cảnh lịch sử không? Minh Thái Tổ rất sợ đám Mông Cổ phục hận nên ông ta bắt chước người Mông Cổ thực hiện chế độ quân hộ. Tức là nhà anh Phú nếu mà là 1 "quân hộ" thì sẽ luôn luôn, suốt đời phải có một người đàn ông tại ngũ, (có thể là bố anh hoặc chính anh). Cái từ lớp binh lính lâu dài ở đây nghĩa là nó như vậy, luôn có một lớp lính đông đảo thường trực suốt triều đại nhà Minh (tới hàng triệu người). Em hiểu là anh có ý tốt và ngoài ra những cái anh sửa đa phần hợp lý, nhưng nếu anh không nắm được cái cốt lõi của triều đại này thì rất khó diễn đạt chính xác ý của người ta, dù khả năng tiếng Anh của anh là không phải bàn cãi. Phần tóm tắt này không dễ dịch đâu, nó tóm lại các ý của cả bài đồ sộ, nếu không hiểu được cái tinh thần thì rất khó chuẩn xác. Đây không phải đơn giản là câu chuyện: "tôi nghĩ thế này hay hơn, tự nhiên hơn", cái cách viết của một bài khoa học nó rất khác với viết truyện, dù là khoa học xã hội đi chăng nữa. 116.96.85.10 (thảo luận) 08:35, ngày 29 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Chứ không phải là các cộng đồng nông thôn hỗ trợ cho binh lính. Lính nhà Minh tự làm tự ăn, Chu Nguyên Chương tự hào là không cần tốn nhiều mà vẫn nuôi được cả tá lính trung thành. 116.96.85.10 (thảo luận) 08:46, ngày 29 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Lớp binh lính hơi tối nghĩa. Thường đi kèm với từ "tầng" thành "tầng lớp" giai cấp (giàu nghèo). Tôi đã đổi thành chế độ binh lính phù hợp với tên chế độ Vệ sở. Bạn thấy ok chưa? SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:57, ngày 29 tháng 3 năm 2021 (UTC)
@Nguyentrongphu: Từ "lớp người" rất là phổ biến đấy chứ. Thôi được, theo quan điểm của anh cho tự nhiên thì anh làm thế này: ", nhằm đảm bảo và hỗ trợ một lực lượng binh lính dài hạn cho nhà Minh". Vệ sở nó chỉ là cách tổ chức thôi, chứ không phải phương án tuyển quân nhân - tức là cái quân hộ ấy. 116.96.85.10 (thảo luận) 09:02, ngày 29 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Như em diễn giải ở trên về ý đồ của Minh Thái Tổ, thì từ đảm bảo nó rất là quan trọng đấy nhé. 116.96.85.10 (thảo luận) 09:06, ngày 29 tháng 3 năm 2021 (UTC)
☑Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:20, ngày 29 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Em nói với anh Nguyentrongphu là em dịch Sherlock Holmes theo kiểu "rồng bay, phượng múa" cũng được, nhưng cái này thì khác. 116.96.85.10 (thảo luận) 09:07, ngày 29 tháng 3 năm 2021 (UTC)

 • Symbol note.svg Ý kiến Nếu được, mong Lệ Xuân cũng vào giúp sửa bài này.  Băng Tỏa  09:44, ngày 29 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 • Symbol note.svg Ý kiến Là một người từng tham gia không gian BVT, BVCL, tôi hoàn toàn thấu hiểu và đồng cảm với những nỗ lực không ngừng nghỉ, trau chuốt bài viết của quý thành viên Tàn Kiếm. Tôi nhớ hồi ứng cử BVCL thứ hai, tôi đã phải chỉnh sửa đến từng câu, từng chữ, từng từ, cốt sao cho toát lên được cái hay của bài mà vẫn giữ vững được nội dung truyền tải. Hàng trăm sửa đổi nhỏ, lặp đi lặp lại, đối sánh với bên ngoài, với bối cảnh mà chủ thể đề cập... chỉ có những người tâm huyết với bài mới có thể hiểu. Nó vượt lên trên việc đơn thuần ứng cử tại không gian này. Tuy nhiên, chúng ta phải chấp nhận một sự thật Wikipedia là bách khoa toàn thư mở, được xây dựng nên bởi sự hợp tác của các biên tập viên, với quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Cuộc sống luôn xoay vần và không ngừng biến đổi, một bài viết tại dự án này hôm nay có thể như thế này, ngày mai có thể khác, và chưa biết chừng 5, 10 năm sau có thể bị đem ra rút sao? Chúng ta không bao giờ có thể bảo vệ những gì do chúng ta tạo ra mãi mãi, nhưng có quyền kỳ vọng những người khác sẽ thay ta bảo vệ và phát triển nó. Các bậc tiền bối ở Wikipedia tiếng Việt, có thể bao gồm những người tạo ra bài viết nhà Minh, tôi tin chắc cũng đặt niềm tin rằng thế hệ sau sẽ nâng cấp bài viết mà họ đặt những viên gạch đầu tiên. Cá nhân tôi, trước kia rất nhạy cảm với những sửa đổi của những thành viên khác vào các bài viết chất lượng của mình, nhưng rồi tôi nhận ra mình chẳng thể thay đổi được thực tế đó. Hãy tự hỏi mình rằng, ngày sau khi ta rời khỏi đây, ai sẽ đảm bảo từng câu, từng chữ do mình tạo ra sẽ không bị thay thế bằng câu chữ của (những) người xa lạ? Nguyenhai314 (thảo luận) 14:49, ngày 31 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Thì... kệ thôi. Nghĩa là cũng bớt sân si với thiên hạ. Công sức đóng góp luôn được cộng đồng ghi nhận. Tin rằng như vậy là đủ. Việc tình nguyện, không nên đòi hỏi gì thêm. P.T.Đ (thảo luận) 15:44, ngày 31 tháng 3 năm 2021 (UTC)
  Thành viên:Nguyenhai314 Tôi quan niệm đơn giản như thế này. Góp ý đúng thì phải nghe. Bài được viết trên đây là của chung. Còn đóng góp sai kiến thức thì người khác có quyền lùi sửa. Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Theo thời gian, bài sẽ tiếp tục được phát triển theo chiều hướng tiếp cận tới hoàn hảo nhưng sẽ không bao giờ chạm tới hoàn hảo vì trên đời này không có gì là hoàn hảo. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 18:24, ngày 2 tháng 4 năm 2021 (UTC)
@Nguyenhai314: Bạn này mày có vấn đề về công tác thu thập dữ liệu cho não xử lý à. Bạn không thấy vấn đề à, các anh sửa câu cú, liên từ, hay thêm nội dung hợp lý tôi có thắc mắc gì đâu. Bao nhiêu lần tôi thảo luận sửa bài toàn với dạng "chiến thần" như Nguyentrongphu có làm sao đâu? Đến lần đề cử trước tôi cũng bảo "Rồi, OK, để tôi bổ sung quân đội, kiến trúc, kinh tế", tự tôi đào sách tôi biên luôn trong mấy ngày Tết. Nhưng lần này thì khác, đang ở xó nào lòi ra, im im sửa không thảo luận, sửa lại sai nữa chứ. Tự nhiên sửa sai một hai câu, prince của người ta thì phiên thành quàng tử. Ừm, từ nông xã nghe hay hay đấy, sau tôi thử search "nông xã là gì?" bạn biết nó hiện kết quả thế nào không, bạn thử xem nào. Tôi có ngại thảo luận với các bạn đâu, nhưng các bạn khước từ đấy chứ. Cứ lù lù vào sửa như thể Tư Mã Thiên tái thế ấy, lại còn sửa sai, xong vào thả cái ý kiến rất là mất lòng thì tôi chịu rồi. Hàng xóm của Tàn Kiếm (thảo luận) 15:41, ngày 31 tháng 3 năm 2021 (UTC)
Mọi người đều thấy Violet sửa sai kiến thức rồi. Nhưng quan trọng là Wikipedia cơ chế nó vậy, mọi bài viết đều có thể được sửa ở mọi thời điểm. Nếu cứ 1 sửa đổi kèm 1 thảo luận thì không khác gì kiểm duyệt. Về lý thì không có gì sai ở đây, về tình thì khác. Sẽ có người thấy trân trọng công sức người viết chính thì liệt kê góp ý, nhưng không phải ai cũng quan tâm, nếu họ không thích? Vậy nên thì ... cũng chẳng biết nói sao. Nhưng quy định là giữ thái độ văn minh, nhập gia tùy tục. Giả tạo, thảo mai → bình thường ở Wikipedia. Không thể chịu được → cấm. Chấp nhận. P.T.Đ (thảo luận) 16:06, ngày 31 tháng 3 năm 2021 (UTC)
"Mọi người đều thấy"? Tôi đồng ý một số từ tôi sửa chưa sát ý nhưng không cần phải vì vậy mà đi huỷ luôn toàn bộ những đóng góp có thiện ý cải thiện khác (được công nhận ở trên). Từ "nông xã" cũng không phải do tôi tuỳ tiện bịa nghe cho hay: [1]. ~ Violet (talk) ~ 02:50, ngày 3 tháng 4 năm 2021 (UTC)
Không lẽ là "mọi người đều không thấy"? Cho là vậy đi. Không ai thấy. P.T.Đ (thảo luận) 11:59, ngày 3 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Nhà Tống

 • Giới thiệu: Đương thời, Đế quốc Tống (960–1279) là một quốc gia rất văn minh.
 • Thông tin: Bài được dịch từ phiên bản chọn lọc của Song Dynasty, với phần hình ảnh gọn gàng hơn phiên bản hiện hành. L.T.V (thảo luận) 05:24, ngày 26 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

 1.  Đồng ý Bài có bố cục gọn gàng, chú thích tốt, hình ảnh đẹp mắt. Xứng đáng là BVCL. Russian Federal Subjects (thảo luận) 13:32, ngày 26 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 2.  Đồng ý Đã đọc toàn bộ bài và không thấy vấn đề gì cả, bài viết rất tốt. Chúc mừng bạn. Hankiz tl 16:04, ngày 6 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 3.  Đồng ý BÀI CHẤT LƯỢNG Hihihi - Hahaha Lê Hoàng Khánh - Kim cương xanh 07:55, ngày 8 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Phản đối

Ý kiến

@Trần Nguyễn Minh Huy: Hình đó là mô tả kỹ thuật. Tôi cũng không hình dung được cái cách mà âu tàu nó hoạt động, dịch vài từ đó thì dịch được thôi, có cái làm vậy thì "vô hồn" quá. Nhưng thôi được, tôi sẽ nhờ thành viên nào đó hiểu cái hình giúp đỡ. L.T.V (thảo luận) 14:21, ngày 26 tháng 3 năm 2021 (UTC)
@Trần Nguyễn Minh Huy: Xong. Tôi cứ tự dịch thế không biết chuẩn không. L.T.V (thảo luận) 15:15, ngày 26 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Đề cử đã qua

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.