Wikipedia:Chủ đề

Chủ đề là gì? | Làm thế nào để tìm kiếm các Chủ đề? | Làm thế nào để tạo ra một Chủ đề? | Làm sao để phân loại một Chủ đề?

Hình ảnh một miếng ghép hình, thường được sử dụng như là biểu tượng về các trang Chủ đề

Chủ đề hay còn gọi là Cổng tri thức Wikipedia là những trang được sử dụng như những "Trang Chính" về một lĩnh vực hay vấn đề nhất định. Các Chủ đề có thể liên kết với một hay nhiều dự án Wikipedia.

Chủ đề là gì?

Khái niệm về Chủ đề bắt nguồn từ Wikipedia tiếng Ba Lantiếng Đức. Vào đầu năm 2005, khái niệm Chủ đề đã thâm nhập vào Wikipedia tiếng Anh, và "Chủ đề Wiki" đầu tiên đã được thành lập. Một năm sau, tên miền chủ đề (Chủ đề:) đã được tạo ra cho các trang Chủ đề.

Ý tưởng về Chủ đề là bằng cách nào giúp người đọc hay người viết nhanh chóng đến được với các khu bài viết Wikipedia bằng những trang tương tự Trang Chính. Thực tế, Chủ đề là nơi tập hợp các nội dung hữu ích trên Wikipedia.

Các Chủ đề phải tuân theo năm cột trụ của Wikipedia cũng như các quy định cốt lõi về nội dung như thái độ trung lập, không đăng nghiên cứu chưa công bốthông tin kiểm chứng được.

Hiện tại, Wikipedia Tiếng Việt có 6 chủ đề chọn lọc, trong tổng số 75 chủ đề.

Làm thế nào để tìm kiếm các Chủ đề?

Các Chủ đề được liệt kê tại Thể loại:Cổng tri thức Wikipedia, Wikipedia:Danh sách các chủ đề.

Làm thế nào để tạo ra một trang Chủ đề?

Không có một tiêu chuẩn nhất định cho các trang Chủ đề, nhưng giao diện được dùng nhiều ở các Chủ đề Wikipedia Tiếng Anh là "hộp Chủ đề". Thiết kế này được khuyến khích vì sự dễ dàng để khởi tạo và bảo trì. Để có thêm về những ý tưởng để thiết kế trang Chủ đề, duyệt qua những Chủ đề đã tồn tại và xem những Chủ đề chọn lọc (Wikipedia Tiếng Anh).

Một khi tạo ra một Chủ đề mới, xin hãy cập nhật bản mẫu {{Number of portals}}.

Làm sao để phân loại một Chủ đề?

  • Đối với một Chủ đề đơn giản, chỉ cần đơn giản là thêm thể loại Cổng tri thức Wikipedia vào trang Chủ đề.
  • Đối với một Chủ đề hỗn hợp, một thể loại riêng về Chủ đề là cần thiết.
  • Một thể loại Chủ đề thường có dạng [[Thể loại:Chủ đề TÊN CHỦ ĐỀ]].
  • Các thể loại Chủ đề cần được phân loại vào [[Thể loại:Cổng tri thức Wikipedia]].

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.